Kledning av næringsmiddelrom

Kledning av næringsmiddelrom: velg plastplater fra Bergerud Gård

Det stilles ekstra strenge krav til hygiene og rengjøring i næringsmiddelindustrien. Les mer om hvordan PP-plater passer til næringsmiddelrom her.

Plastplater fra Bergerud Gård er et godt valg for kledning av rom der det kreves jevne og enkle overflater, for enkelt og effektivt renhold. Uten porer eller riller i overflaten, er platene hygieniske og egner seg for rom med strenge krav til rengjøring. På grunn av disse egenskapene er PP-platene et smart valg for kledning av ulike rom og arbeidsplasser innen næringsmiddelindustrien.

Hva er næringsmiddelrom?

Næringsmiddelrom er produksjonslokaler hvor råvarer som mennesker spiser eller drikker blir bearbeidet eller produsert. I slike rom stilles det veldig strenge krav til hygiene, og mulighet for grundig og regelmessig rengjøring. Lokaler som dette kan for eksempel være:

  • Slakteri
  • Lagerrom
  • Kjøle- eller fryserom
  • Storkjøkken eller gatekjøkken
  • Presseri
  • Bakeri

Platene egner seg for alle rom i slike lokaler, både i selve produskjonslokalene, i smittesluser, kjøle- og fryserom, tekniske rom eller andre tilstøtende rom. 

Lokaler hvor det produseres fôr til husdyr har nesten like strenge regler og krav for renslighet og hygiene som næringsmiddelrom for mennesker. Inventar og kledning som kan sikre hygieniske forhold er derfor viktig også i slike lokaler. 

Våre plastplater egner seg godt til alle lokaler med hyppig rengjøring og høye krav til renslighet, og hvor det stilles krav til de materialene som brukes.

Her kan du lese mer om PP-plater.

Mattilsynets krav til næringsmiddelrom

Mattilsynet regulerer og bestemmer kravene som settes for produksjon og bearbeidelse av mat og drikke, det som kalles næringsmidler. Lovverket rundt næringsmidler er til for å sikre folkehelsen, slik at produksjon, bearbeidelse, oppbevaring og frakt av næringsmidler foregår på en sikker og trygg måte. 

Kravene og reglene for produksjon i næringsmiddelindustrien blir regulert gjennom næringsmiddelhygieneforskriften. Trykk her for å lese den på lovdata.no.

Viktig å vite om kravene til næringsmiddelrom

Alle næringsmiddelrom må godkjennes av Mattilsynet før de kan benyttes til produksjon, oppbevaring og bearbeidelse. Alle ferdige lokaler godkjennes i ettertid av monteringen og installasjon av kledning og inventar. Tidligere ble det benyttet sentral godkjenning på forhånd, men i dag må næringsmiddelrom godkjennes etter de er ferdigstilte. 

Vi har ennå ikke opplevd at noen av våre kunder ikke har fått godkjent sine lokaler etter montering av platene våre. Av erfaring ser vi derfor at du er nesten garantert å få en godkjent montering ved å benytte våre PP-plater.

Plastplater med effektive og hygieniske egenskaper

Bergerud Gård sine plastplater overholder alle strenge krav og regler for vedlikehold, renslighet og hygiene for næringsmiddelrom. Med overflater som er enkle å holde rene, og et materiale som er slitesterkt på tross av fukt og jevnlig rengjøring er platene svært effektive for næringsmiddelindustri.

Platene er:

  • Robuste, solide og tåler støt
  • Jevne i overflaten, og uten porer eller riller
  • Resistente overfor vann, såpe og desinfiseringsmidler

Platene erstatter tradisjonell kledning og naturlige materialer

Plastplatene egner seg ypperlig der andre, tradisjonelle materialer har blitt brukt tidligere. Fliser er for eksempel et materiale som har blitt brukt mye i lokaler og bygninger hvor det stilles høye krav til renslighet og vedlikehold med kjemikalier. Platene er imidlertid enklere å rengjøre fordi du slipper fugene mellom flisene.

Stein og betong er mer resistent enn treverk, men de er heller ikke like slitesterke som plastplater når de blir utsatt for fukt, damp og rengjøringsmidler over lang tid. Fugingen kan løse seg opp, og fliser kan løsne. Flislegging er også mer tidkrevende å montere. Overflatene er heller ikke like glatte, og vil kunne være en risiko for bakterieoppblomstring. 

PP-plater er mer effektive på sikt, fordi de tåler harde påkjenninger. Plastplatene er derfor en sikrere investering økonomisk og sikkerhetsmessig for lokaler med næringsmiddelkrav.

Enkel montering for produksjonslokaler, smittesluser og andre rom

Monteringen av plastplatene er svært enkel, og du er ikke nødt å benytte fagfolk hvis du ikke vil. Hvis du er kjent med hvordan en vegg skal monteres, er det enkelt å få satt opp platene. 

Platene festes i skjøtelister, og trykkes på plass. Det kan være lurt å starte i et hjørne, eller ved enden av veggen det gjelder. Platene kan skjøtes sammen både i lengden og i høyden etter behov. Det er viktig å presse platene godt på plass i listene, slik at de ikke har rom for å flytte på seg over tid. Platene kan skrus fast direkte i underlaget, eller de kan holdes på plass av skjøtelistene. Det kan være lurt med et impregnert spikerslag eller underlag for platene, hvis det skal utsettes for mye væske og fukt. 

Bergerud Gård leverer plastplater til ditt prosjekt

Hvis du behøver plater for kledning av næringsmiddelrom, er plastplater fra Bergerud Gård det rette valget. Ta kontakt med oss her, så finner vi en løsning som passer til ditt renoverings- eller byggeprosjekt.

0
Feed